Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna ? Polityka prywatności

Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BYSTRA SOWA S.C.

 

Informacje ogólne. Administrator danych i dane kontaktowe.
Administratorem danych  jest ,,Bystra Sowa" Pomoce dydaktyczne i terapeutyczne A. Tumkiewicz & M. tumkiewicz s.c.
Na działalność BYSTRA SOWA składają się następujące strony, zwane dalej witrynami:
pomoceterapeutyczne.com 
Dane kontaktowe w sprawie informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:
e-mail:
wydawnictwo@pomoceterapeutyczne.com
 
Ochrona danych osobowych
Nasze witryny zostały zabezpieczone protokołem SSL (Secure Socket Layer), który jest używany do bezpiecznych połączeń internetowych. Ponadto, powierzone dane osobowe przetwarzamy wyłącznie do celów niezbędbnych, na które została wyrażona zgoda. 
 
Pochodzenie danych oraz cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe otrzymujemy podczas zakładania konta w sklepie oraz później podane w formularzu w związku z transakcjami i realizacją zamówienia w sklepie. Dodatkowe informację możemy otrzymać od naszych kontrahentów, czyli podmiotów, od których możesz kupić towary bezpośrednio oraz od operatorów płatności, czyli podmiotów umożliwających dokonanie płatności online za porodukty. W przypadku logowania się do serwisów nad którymi nie mamy żadnej kontroli tj.  za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej np. Facebook, Google albo Allegro pozyskujemy od nich dane wyłącznie w postaci ID konta, adres e-mail, imię i nazwisko, url avatara, dodatkowo w przypadku allegro nazwę firmy, numer NIP adres (w tym miasto i kod pocztowy).


Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy poprzez:
- umożliwienie dokonania transakcji płatniczych oraz zakupu w sklepie internetowych
- zarządzanie swoim kontem w sklepie, obsługę transakcji i rozwiązywanie problemów technicznych,
- umożliwienie monitorowania zamówień i ich historii, uimożliwienie wystawienia opinii, recenzji
- obsługa reklamacji w przypadku gdy zostanie złożona
- obsługę zgłoszeń kierowanych poprzez formularz kontaktowy lub e-mail 
- kontaktowania się w celach związanych z zakupem i realizacją zamówień 


Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych do celów podatkowych i rachunkowych. 

 
Czas przetwarzania danych osobowych
- w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy sprzedaży, okres przechowywania danych wynosi tak długo, jak jest to niezbędne do wykoniania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia rozszczeń. Jeżeli przepis nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziecieć, a dla rozszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lat pięć. 
- w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda, okres przechowywania danych osobowych wynosi tak długo aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia rozszczeń jakie może podnosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeśli przepis nie stanowi inaczej, termin z rozszczeniami związanymi z działalnością gospodarczą wynosi 5 lat. 


Prawnie usprawiedliwone interesy
- monitorowanie aktywności użytkowników obejmujące np. wyszukiwanie słów kluczowych, wyborem produktów itp.
- prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów
- kontatkowanie się w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, wszczególności za zgodą klienta - przez e-mail, telefon oraz listownie
- zapewnienie obsługi usług płatniczych
- zapewnienie bezpieczeństwa usług oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom
- organizacja programów lojalnościowych, akcji promocyjnych w których udział jest dobrowolny
- windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych 
- przechowywanie danych do celów archiwizacyjnych, oraz wykazania rozliczalności (obowiązki wynikające z przepisów prawa)
- za dabrowolną zgodą przetwarzamy Twoje dane w celu zapisania danych w plikach cookies, gromadzonych ze stron www 


Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak została wyrażona lub kierując do nas takie zgłoszenie. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. 

Wymagane dane osobowe do realizacji zamówienia
Wymagamy następującyh danych osobowych w celu prawidłowej osbługi zamówień:
- adres e-mail, adres korespodencyjny, dane płatnika (do fakturowania), telefon, imię i nazwisko 
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z witryny. 
Poza tymi podanie innych danych jest dobrowolne. 


Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych 
Gwarantujemy przestrzeganie Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. prawo dostepu, sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Towich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres:  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Udostępnienie danych
Twoje dane osobowe udostępniamy:
-  stronom transakcji, poprzez zapewnienie usługi płatniczej w sklepie
- firmą współpracującym wspierającyh promocję, kampanię marketingową
- organy publiczne walczące z oszustami i nadużyciami

 
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 
 
Przetwarzanie danych w państwach trzecich
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Profilowanie danych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania),  jednakże  nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać  na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych (również  w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, a w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu